Booking conditions

 

Booking conditions

With booking you agree to the following booking conditions:

Payment within seven days after invoicing.
If you cancel the booking we charge € 25.00 administration fee.
If you cancel the booking within three weeks before the booking dates, you pay 50% of the booking amount.
If you cancel less than three weeks before the booking or if you do not show up, you will pay the full amount for 'no show'.

In the event of late payment, we must cancel the booking. You then pay € 25.00 administration costs.

Deposit

We charge a € 100.00 deposit that will be settled with any additional costs and / or food on departure.

Boekingsvoorwaarden Lauwerslodge

Bij boeking gaat u akkoord met de volgende boekingsvoorwaarden:


Betaling binnen zeven dagen na facturatie.
Indien u de boeking intrekt rekenen wij € 25,00 administratiekosten.
Wanneer u de boeking binnen drie weken voor de boekingsdata intrekt betaalt u 50% van het boekingsbedrag.
Annuleert u korter dan drie weken voor de boeking of komt u niet opdagen, dan betaalt u het volledige bedrag voor 'no show'.

Bij niet tijdig betalen, moeten wij de boeking cancellen. U betaald dan € 25,00 administratiekosten.

 

Borg

Wij rekenen €  100,00 borg die verrekend wordt met eventuele extra kosten en/ of eten bij vertrek.